Toplogo

Vejledning i brugen af regnearket

Nedenfor kan du se det tomme skema, og alle boblerne er forklaret under skemaet. Vil du se et udfyldt skema skal du klikke her

Vejledning

Bobbelnummer

Forklaring

1

Her indtastes navn og fødselsdag, evt. CPR-nummer hvis du afleverer skemaet til din behandler

2

Her indtastes en gang for alle de tilladte værdier, der er dog fortrykt almindelige gængse værdier, men du kan selv rette det til de tal din behandler har anvist.

3

Her skrives den første dato for dine indtastninger. Regnearket kan indeholde 31 dage, og der tages blot et nyt i brug hver måned. Datoer og ugedage udfyldes automatisk i skemaet.

OBS. Hvis din computer er sat op, så du bruger bindestreg i stedet for punktum ved indtastningen af datoer, skal du skrive f.eks.
25-10-2006.

4

Her skriver du en forkortelse for den type insulin du får i forbindelse med de fire målingstidspunkter. 1, 2, 3 og 4, svarer til morgen, frokost, aften, før sengetid.

5

Her indtastes blodsukkerværdien i mmol/L - bemærk feltet skifter herefter farve fra grå til grøn (tilladt), rød (for høj) eller sort (for lav).

6

Her indtastes mængden (antal streger) af den insulin du får.

7

Her er kort plads til bemærkninger

 

I de resterende felter kan der ikke tastes, men alene aflæses værdier.

8

Her beregnes dit dagsgennemsnit, er der kun en måling om dagen, er tallet selvfølgelig det samme som dagens måling.

9

Dato og ugedag udfuldes automatisk ud fra den dato der er instastet i “bobbel 3”.

10

Her kan aflæses gennemsnit for perioden. 1. kolonne er gennemsnittet af det fastende blodsukker osv.

11

Her er en opsummering af antallet af for høje tal og for lave tal i perioden, fordelt på de daglige målinger. Tallet er nedenfor vist i %.

Opdateret: 31.03.2009 - 23:41 - (c) Søren Wiilsbøll

 

 

WebNedergade49