Toplogo

For dig med diabetesAccuChek-008

Du har nu mulighed for at få dette specielt udviklede regneark til registrering af dit blodsukker ganske gratis.EksempelTom

Når du registrerer dine blodsukkermålinger i regnearket, farvelægges baggrunden automatisk, afhængig af de indtastede værdier. Du får dermed lynhurtigt et overblik over dine målinger og kan handle ud fra dette. Inden du indtaster værdier i regnearket er alle felter grå, som i dette eksempel til højre.
 

Eksempel1Efterhånden som du taster tal ind, farvelægges baggrunden som i eksemplet til venstre. Hvis værdierne er indenfor de tilladte rammer, bliver felterne grønne, er de for høje, bliver de røde og skulle du have for lavt blodsukker, bliver disse tal sorte. Der beregnes i højre side af regnearket et gennemsnit for dagen. Og har du kun lavet to målinger en dag, beregnes gennemsnittet selvfølgelig kun af de to tal.

TilladteVardier
Dine tilladte værdier taster du
selv ind øverst i regnearket,
se dette eksempel.Nederst i regnearket beregnes et gennemsnit for hver af de fire daglige målinger, fastende, før frokost osv. Samtidig kan du se hvor mange gange du har været udenfor de kritiske værdier, se dette eksempel:

Eksempel2Du kan også se et fuldt udfyldt målingsskema ved at klikke her.

Målet med denne hjemmeside, er ikke kun at du kan hente og bruge dette regneark, men også at du kan lægge det tilbage på denne hjemmeside og at din behandler, med din accept, kan hente tallene online. Selvfølgelig med tilstrækkelig sikkerhed, f.eks. Digital Signatur. Behandlerdelen er dog ikke udviklet endnu.

Bestil regnearket, ganske uforpligtende og gratis - klik her, eneste betingelse er, at du har regnearket Excel på din computer.

Opdateret: 25.04.2009 - 07:18 - (c) Søren Wiilsbøll

 

 

WebNedergade49